Lesmateriaal
Zie voor alle PowerPoints, tafelbladen (oefeningen, puzzels, toetsen, etc.) en ook nog overheads verder bij de onderstaande cursussen.
BmB 1 Startcursus voor Beginners (B)

Bridgecursus na NBB-Startersbridge (S)
'biedboek'
Cursus Voorbereiding Clubbridge (VC)
na cursus B
BmB 2 Vervolgcursus voor Beginners (V)
VmB (3) Praktijkcursus voor Wedstrijdspelers (P)

Recente aanpassingen
Het lesmateriaal wordt voortdurend aangevuld en aangepast. Dit enerzijds naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers, maar ook om nog meer service te bieden aan de docenten die Begin met Bridge gebruiken. Zo worden ook de PowerPoint-presentaties steeds verbeterd. Voor het gemak van de gebruiker is hieronder de datum te zien van de meest recente versie.
Ga naar de speciale pagina met wijzigingsdata van de PowerPoints

Overhead en tafelbladen
De lessen van de beginnerscursus bevatten overheadplaatjes, zelfontdekkings- opdrachten, tafelpuzzels en toetsen (onder meer dankzij de medewerking van Martin Slagmolen en Ad van Achterberg)
De lessen volgen de hoofdstukken van deel 1 van Begin met Bridge. Alleen de les over de 2-openingen is gesplitst in een les die de 2SA-opening behandelt (20) en een les over de 2-opening (21).

Bestellen
Bridgedocenten kunnen de boeken van de serie Begin met Bridge rechtstreeks bij de auteurs bestellen. Docenten krijgen 35% korting en de bestelling wordt portvrij verstuurd.

Boekgegevens
ISBN-nummers:
Begin met Bridge deel 1, De Basis = 978-90-820600-2-7
Begin met Bridge deel 2, De Verdieping = 978-90.6289.609.x
Verder met Bridge (deel 3,De Verbreding)= 978-90.6289.639.4
Begin met Bridge deel 'De basis van het bieden'
= 978-90.6289.623.3 (Via de NBB na Startersbridge)
Voor alle deeltjes is het NUR-nummer 480.

Keycards in de antwoorden van de tafelpuzzels
In de antwoordkaartjes van de tafelpuzzels zijn 'keycards' opgenomen. Deze keycards maken het mogelijk in één oogopslag te zien of de cursisten de juiste antwoorden bij de juiste vraag hebben gelegd. Een handig idee van Ad van Achterberg.
We lichten het idee toe aan de hand van een voorbeeld. Zo luidt de eerste vraag van Tafelblad 2.81: 'in welke spellen heeft West vier vaste slagen?'. De antwoorden van Tafelblad 2.82 die 4 bevatten zijn de juiste antwoorden. 4 is dus de keycard. 4 komt dan uiteraard ook niet in de andere antwoorden voor. Je kunt dus direct zien of het juiste antwoordkaartje op de eerste regel ligt.
Het moge duidelijk zijn dat in de antwoordkaartjes van de volgende drie vragen geen 4 voorkomt. Wij noemen deze aanwijzing een keycard. Zo zijn bij de vragen 2, 3 en 4 achtereenvolgens 4, 4 en 4 de keycards.
Wij vermelden steeds bij het betreffende tafelblad de keycards.
Aanvankelijk had iedere vraag precies vier antwoorden. Omdat cursisten dat op een gegeven moment als waarheid gaan zien, zijn er nu ook tafelpuzzels met ook wel eens vijf of drie antwoorden bij een vraag. Een aantal tafelpuzzels behorende bij de beginnerscursus zal daartoe alsnog worden aangepast.

Oefenspellen
Alle oefenspellen zijn gecontroleerd en ontdaan van fouten. Niettemin is het altijd mogelijk dat er toch nog iets niet spoort. Wij ontvangen uiteraard graag opmerkingen, maar ook nieuwe spellen om het aantal te vergroten.